ข่าวประชาสัมพันธ์

Picture of Admin User
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ E-Learning Technology
by Admin User - Monday, 4 September 2017, 9:41 AM
 

E-Learning Technology เป็นการจัดกระบวนการและการใช้ประโยชน์จากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต   ที่ออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ไม่ยึดติดกับเวลาและความก้าวหน้าในการเรียนรู้


Read the rest of this topic
(37 words)